Lista poradni

Przyszpitalna Poradnia Specjalistyczna


1       Poradnia diabetologiczna    

2       Poradnia gastrologiczna   

3       Poradnia kardiologiczna

4       Poradnia nadciśnienia tętniczego

5       Poradnia nefrologiczna

6       Poradnia neurologiczna

7       Poradnia pulmonologiczna   

8       Poradnia rehabilitacji kardiologicznej

9       Poradnia ginekologiczno -położnicza   

11     Poradnia chirurgii ogólnej                            

12     Poradnia okulistyczna        

13     Poradnia urologiczna

14     Poradnia otolarygologiczna

15     Poradnia chirurgi urazowo-ortopeycznej 

16     Poradnia rehabilitacyjna  

17     Pracownia fizjoterapii